Amnesty Collecte

In Uithoorn €4258,68 voor Amnesty opgehaald! Dankzij de collectanten en gulle gevers hebben we met de collecte voor Amnesty in Uithoorn dit jaar €4258,68 opgehaald.Wij collecteren, want wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Amnesty zet zich in voor vrijheid en een rechtvaardige wereld voor iedereen. Om dit te kunnen doen is er wel geld nodig en daarom collecteren we elk jaar. Meer …

Write for Rights

Write for Rights erg geslaagd in Uithoorn We bedanken alle schrijvers voor de vele brieven en kaarten die zijn geschreven in de internationale actie Write for Rights, en in onze Uithoornse ‘Thuis-Schrijfmarathon’. Echt fantastisch! Er zijn 300 brieven geschreven en 240 kaarten. Enorm bedankt, vooral als we bedenken wat het effect kan zijn voor de behandeling van de getroffenen. En …

Internationale Vrouwendag

In het kader van internationale vrouwendag ondertekenen vier hoger-onderwijsinstellingen het Let’s Talk About YES-manifest van Amnesty International. Met de ondertekening van het manifest beloven Erasmus Universiteit, Leiden Universiteit, Codarts Rotterdam en de Haagse Hogeschool seksueel geweld aan te pakken door het realiseren van betere preventie- en ondersteuningsmaatregelen. In totaal hebben daarmee nu tien hoger-onderwijsinstellingen het manifest ondertekend. Naar verwachting volgen …