Oorlog in Oekraïne

Artikelen op Amnesty.nl

Laat Amnesty van zich horen over de oorlog in Oekraïne?

Amnesty is niet van ‘snelle halen, vlug thuis’, maar van zorgvuldig. Amnesty voorzitter Dagmar Oudshoorn schreef 2 maart 2022 een brief aan alle Amnesty groepen.

De oorlog in Oekraïne baart veel mensen grote zorgen. Ook wij zijn zeer bezorgd over de gevolgen van de Russische invasie, een daad van agressie die wij ten zeerste veroordelen. Volgens internationaal recht is dat een misdrijf dat niet onbestraft mag blijven. Thuis op de bank kan je een gevoel van machteloosheid bekruipen. Maar het is bijzonder bemoedigend om te merken dat mensen van over de hele wereld in actie komen om Oekraïners te steunen. Heel graag vertel ik u wat Amnesty momenteel doet voor de mensen in Oekraïne. 
Bewijsmateriaal verzamelen
Naast actievoeren doen we nog meer. Bij oorlogen richt Amnesty zich onder andere op het verzamelen van bewijsmateriaal. Dit is heel belangrijk, want daarmee kunnen in de toekomst de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven worden berecht. Op dit moment verzamelt ons Crisis Evidence Lab digitaal materiaal, zoals foto’s, video’s en satellietbeelden. Daarmee kan het Lab vaststellen of er verboden wapens zijn gebruikt. Zodra de situatie veilig genoeg is, zullen de onderzoekers van ons Crisis Team ook ter plekke opereren. Naast digitaal bewijsmateriaal kunnen ze dan fysieke bewijzen en getuigenissen vastleggen. 
Op basis van het digitale materiaal konden onze onderzoekers vaststellen dat het Russische leger gebruikmaakt van verboden wapens zoals clustermunitie. Dat gebeurt in bewoonde gebieden. Het uitvoeren van aanvallen met dergelijke wapens waarbij burgers gedood worden of gewond raken, is een oorlogsmisdrijf.
Vluchtelingen
Honderdduizenden mensen ontvluchten op dit moment Oekraïne en dat zullen er alleen maar meer worden. Amnesty zet zich ervoor in dat de vluchtelingen de bescherming krijgen waar ze recht op hebben. Zorgelijk zijn de berichten dat sommige vluchtelingen mogelijk met discriminatie te maken krijgen, dat gezinsleden gescheiden worden en dat kinderen, zwangere vrouwen en ouderen aan de grens vast komen te zitten. Ons vluchtelingen- en migrantenteam probeert deze berichten te verifiëren. Mochten ze waar blijken, dan zullen we de relevante autoriteiten hierop aanspreken.
De veiligheid van activisten
We doen er alles aan om onze collega’s in de regio te beschermen en ook maken we ons zorgen over de veiligheid van mensenrechtenverdedigers en activisten in Rusland. De censuur en repressie in Rusland nemen in snel tempo toe, vreedzame demonstranten worden massaal opgepakt en er zijn nieuwe strafmaatregelen voor iedereen die kritiek durft te uiten op de Russische agressie.
We geven niet op
We zullen alles op alles zetten om de rechten van alle mensen te beschermen. Ik hoop van harte dat de vrede snel terugkeert en mensen weer in veiligheid kunnen leven.