Goed nieuws

Afghanistan

Vier mensenrechtenverdedigers vrij

Na maanden onterechte gevangenschap zijn in Afghanistan Zholia Parsi, Neda
Parwani, Parisa Azada en Manizha Seddiqi vrijgelaten. De vier prominente vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers werden tussen september en november 2023 door de Taliban
gearresteerd. Ze werden niet beschuldigd van strafbare feiten, maar toch opgesloten. Amnesty
International kwam vanaf november 2023 op verschillende manieren in actie voor de
vrijlating van de vier vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws