Militaire operaties in woonwijken

Oekraïense militairen brachten burgers in gevaar door bases te bouwen en wapens te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Het rechtvaardigt op geen enkele manier willekeurige Russische aanvallen op bevolkte gebieden. Alle partijen moeten onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerobjecten.

amnesty.nl/actueel/oekraiense-gevechtstactieken-brengen-burgers-in-gevaar

Een Verklaring Amnesty Nederland over persbericht Oekraïne staat op

amnesty.nl/wat-we-doen/landen/wat-is-er-aan-de-hand-in-oekraine